Marine Life‎ > ‎Indo-Pacific‎ > ‎Fish‎ > ‎

Anthias

Hawk Anthias

Serranocirrhitus latus

   
(1: West Dravuni Pass, Fiji / 2-3: East Dravuni Pass, Fiji / 4: Bombshell, Fiji)


Magenta Slender Anthias

Luzonichthys waitei

(1: Koh Bon, Thailand)


Purple Queen

Pseudanthias pascalus

   
(1: Alacrity, Fiji / 2: Bombshell, Fiji / 3-4: Piton's, Fiji)

These are juveniles:
(1: Solo Reef, Fiji)


Scalefin Anthias

Pseudanthias squamipinnis

       
(1: Koh Bon, Thailand / 2-4: Similan Islands, Thailand / 5: West Dravuni Pass, Fiji / 6-7: Bombshell, Fiji / 8: Labyrinth, Fiji)

Males are red and yellow or purple; females are orange.


Yellowback Anthias

Pseudanthias evansi

   
(1-4: Similan Islands, Thailand)