Marine Life‎ > ‎Indo-Pacific‎ > ‎Fish‎ > ‎

Sharks and Rays

Sharks

Whitetip Reef Shark

Triaenodon obesus

       
(1-2: Similan Islands, Thailand / 3-4: Murray's Point, Fiji / 5-7: Solo Reef, Fiji / 8: Solo Wall, Fiji)


Zebra Shark

Stegostoma fasciatum

  
(1-3: Solo Reef, Fiji)


Rays

Blue-Spotted Stingray

Neotrygon kuhlii

   
(1-4: Similan Islands, Thailand)


Marbled Stingray

Taeniura meyeni

(1: Alacrity, Fiji)